DZL水管燃无烟煤-贫煤系列锅

DZL水管燃无烟煤-贫煤系列锅

  • DZL水管燃无烟煤-贫煤系列锅
  • 咨询热线:18754812512
  • 产品详情

DZL水管燃无烟煤-贫煤系列锅
DZL水管燃无烟煤/贫煤系列锅炉
性能特点:
        1、该系列锅炉结构合理紧凑,安装移动方便,用户基建投资少,建设周期短,运行安全可靠。
        2、采用强辐射炉拱,在保证无烟煤及时着火的同时并能合理组织形成“a”火焰燃烧,提高燃烧的燃尽程度。
        3、采用大炉排片,不漏煤,通风均匀,能自行清理风孔,而且强度高、燃烧稳定。
        4、该系列锅炉烟尘排放浓度低,黑度低,可达到国家一类地区环保指标要求。
DZL水管燃无烟煤/贫煤系列锅炉
DZL水管燃无烟煤/贫煤系列锅炉

本文关键词: 来源:泰山锅炉 作者:山东锅炉厂家 点击:1333